fbpx

分享此文 :

《 客 人 相 片 》
.
『霧眉作品 ✎』客人隨住年紀增長,眉毛都脫落得7788,要每一日畫眉都幾花心機✨今次佢搵我地韓綉美幫手,真係令佢煥然一新,真係精神左好多,前後對比都好大別呀!😲😲
.
.
【 韓式半永久定妝•飄霧眉】
預約及查詢:WhatsApp:59128601
.
.
#HOOKBROWNS #韓綉美
#半永久 #飄霧眉 #角蛋白美睫 #漂眉 #眉毛 #歐美眉 #韓式半永久化妝 #美曈眼線 #手工霧眉
#美睫 #美睫嫁接 #婚禮化妝 #粉霧眉 #眼線 #氧氣眉 #修眉 #美容 #4d飄眉

More To Explore