fbpx

分享此文 :


『學生Fibi ✎』Fibi一直對自己都無咩自信,成日比同學仔笑佢眉疏~話佢係學界無眉娘!今次佢搵我地韓綉美紋眉中心幫手,紋繡師幫佢重新設計眉形,解決佢一直眉疏既煩惱,增長眉尾線條,令五官更加精緻突出,成個人瞬間精神晒!最重要係紋繡師幫佢紋得好自然~

More To Explore