fbpx

分享此文 :

『客人JODY媽媽 ✎』❤️JODY今次帶埋媽媽黎一齊整霧眉,JODY媽媽好滿意我地既服務呀~!佢話一早已經好想再紋眉,但係後生既時候整過一次❤️點知條眉變紅,仲要花好多錢去洗眉先攪得掂,於是佢掙扎左好耐,見囡囡JODY係我地韓綉美整到咁靚,對我地既霧眉服務好有信心!😍JODY媽媽皮膚好白晢,但隨住年齡長增,眉毛愈黎愈少同變淡,所以平時都花好多時間朝早畫眉,我地既專業既紋繡師畫幫JODY媽媽重新修畫眉形,顏色都選擇返一個接近佢膚色既眉色,效果出黎好自然,重點係唔會顯老態呀!🎉💁🏻‍♀️

More To Explore