fbpx
Categories
本店特色

《 朝朝畫眉,有無咁好心機呀?》


仲要朝朝自己起身畫眉?😪真係咁有心機?一覺唔留神😰畫到好似蠟筆小新出街就大獲啦!返學比同事笑之餘,見客仲更加失禮添呀~想留個好印象比人😆仲洗乜自己朝朝畫眉咁傻豬呀,現今流行飄霧眉,真係為繁忙既都市人帶黎新曙光呀👍俗語都有話「時間就係金錢」,爭住更多時間就更多有意義既事‼至於畫眉就交比我地專業既紋繡師團隊啦,幫你慳唔少時候,仲幫你買少D化妝品及卸妝液呀!😄😂